Vanliga reaktioner vid sorg

Det finns flera reaktioner som påverkar vårt liv

Vanliga reaktioner

Att känna sorg är naturlig. Att bli känslomässigt i obalans under sorgeprocessen är också naturligt.Vilket inte betyder att det är enkelt att sörja.

Många sörjande berättar om liknande reaktioner

En känsla av bedövning.

Vi har svårt att förstå vad vi varit med om. Jag har hört en del upplevt  att de har
huvudet i en glasskål. Allt runtomkring händer men de är inte delaktiga i det.

Svårt med koncentration och att vara i nuet.

Det vi har varit med om tar över våra tankar helt. Jag har varit med om att sätta mig i bilen och åka till ett ställe och när jag kommit fram har jag inget minne av själva resan. Allt går automatiskt men tankemässigt är jag i sorgen.

Oregelbunden sömn 

Vi får förändringar på våra sömnvanor. En del sover väldigt mycket, en del väldigt lite. Många somnar in men vaknar efter några timmar och har svårt att somna om.

Förändrade matvanor 

Vi kan äta för lite eller för mycket. Vissa dagar kanske vi inte äter alls.

Förändringar i humöret

Vi kan skifta i sinnesstämning. Ena stunden känner vi oss starka och känner att vi har kontroll på det som händer. För att i nästa stund falla i gråt och känna att vi inte har någon aning om hur vi ska gå vidare.

Alla de här svängningarna gör att vi känner oss utmattade och energilösa.