Blogg

Det vi övar på blir vi bra på

Det är fantastiskt hur mycket vi lär oss genom livet. Vi lär oss nya färdigheter som att gå, läsa, räkna, cykla och simma. När vi blir äldre lär vi oss hur vi ska skaffa nya saker. Vi köper lägenhet, hus, bilar, kläder och resor.

Vad gör vi när vi förlorar saker?

Ja, när det gäller materiella ting finns det en massa  information om hur vi skaffar nytt. Men när vi förlorar saker som inte går att köpa, t ex relationer, hälsan eller tillhörighet som vi får genom arbete eller sociala grupper, då får vi lita till de sätt att hantera förlusten  som vi lärt oss av vår omgivning

Vad händer om vår omgivning inte vet hur de ska hantera förluster?

Vi kan inte göra på något annat sätt än det vi lärt oss. Om vår omgivning, oftast våra föräldrar, inte lärt sig att hantera förluster kommer inta vi heller kunna det. Vi gör det vi kan.

I min blogg kommer jag ta upp många delar av sorg och livet i allmänhet som drabbar oss hela tiden och ibland som en riktig svallvåg.

Kan vi öva oss på sorg?

Jag tror att vi genom information och förståelse kan lära oss att möta livet på ett för oss mer hanterbart sätt. Vi kan lära oss att möta de sorger, som är oundvikliga under ett liv, utan rädsla eller i alla fall med mindre rädsla. Det betyder inte att sorgerna framåt inte kommer göra att ont. Sorg gör ont. Men tilliten till dig själv och att du vet vad som kommer hända i sorgeprocessen gör att rädslan inte tar överhanden.

Kan vi undvika sorg?

Jag har svårt att tro att sorg kan undvikas. Det jag har lärt mig är i vilka situationer där sorg uppstår och vilka varningssignaler jag ska lyssna på för att hantera mina förluster på ett, för mig, bättre sätt.

Jag har lärt mig att bara bära min egen sorg. Det är nog den störst skillnaden för mig

Vad säger vi när någon dött?

Att inte nämna det svåra  

Vanliga reaktioner vid sorg

Det finns flera reaktioner som påverkar vårt liv

Vanliga föreställningar om sorg

som förvirrar oss mer än de hjälper