Sorghantering för företag

Hur kan du stödja din personal på bästa sätt?

Vi reagerar olika när vi hamnar i sorg efter en en förlust av något slag och att som ansvarig veta hur jag bäst kan möta den person som har det svårt är en trygghet både för dig själv, övrig personal och framförallt för den person du möter.

För att kunna göra det på ett bra sätt behöver du kunskap om vad sorg är, vanliga reaktioner på sorg och hur du bäst kan göra för att underlätta för den sörjande.

Jag har under ett flertal år arbetat som personalansvarig med grupper upp till 60 personer. Under den tiden fick jag möta många personer som hamnat i sorg efter förluster som t ex dödsfall, skilsmässa, familjekonflikter och andra situationer när livet förändras. Jag upplevde då att jag inte hade någon säker grund att stå på i dessa möten och valde att utbilda mig för att på det sättet kunna vara ett gott stöd

I min föreläsning/utbildning tar jag upp följande delar

 

Att vara ett stöd i sorgen.

Det finns många frågetecken runt sorg. Eftersom vi ofta inte pratar om vår sorg och vilket sätt vi hanterar de svåra känslor vi har, blir det lätt att hantera sorgen genom att lägga locket på och sluta prata om den. Genom att få kunskap om sorg och konsekvenserna den kan få i vårt liv kan vi bli bättre på att ta hand om oss själva och att stödja vår omgivning

Vad är sorg?

Jag kommer ta upp olika situationer där vi känner sorg. Det vi i första hand förknippar med sorg är dödsfall och skilsmässa men det finns ett stort antal tillfällen i livet där vi upplever de känslorna.

Vilka myter finns det om sorg?

Värt eget sätt att hantera sorg har vi fått från vår omgivning, som oftast själva inte vet så mycket om sorg och vad det innebär att ta hand om det smärtsamma känslor som uppstår. När det inte finns någon information som gör att vi mår bättre har vi skapat myter om sorg som kan, i vissa fall, försvåra vårt sorgarbete. Jag tar upp de olika myter som vi lärt oss och runt vilka vi har skapat vår egen syn på hur vi och vår omgivning ska hantera  sorg.

Vilka är de vanligaste sätten vi har att hantera sorg?

Det finns lika många sätt att hantera sorg som det finns sörjande människor men en del av dem är samma eftersom de ger oss en kortsiktig lättnad från det som gör ont. Vanliga är psykofarmaka och olika droger. Jag kommer prata om dem för att vi ska kunna se dem och kunna stödja personen att hitta andra vägar att hantera de smärtsamma känslor som uppkommer.

Hur kan vi möta andra i sorg?

Vi kan inte få andra att sluta sörja eller ta över deras smärta vilket vi ibland kan känna behov av att göra. Det vi kan göra är att vara pålästa och modiga för att våga stå kvar och vara en medmänniska i stunder när andra har det svårt.

Jag kommer prata om saker vi aktivt kan göra för en människa som har hamnat i en sorg efter en förlust och vikten av att vara en människa att känna tillit till.

Jag är religiöst och partipolitiskt obunden.